Open Call – Rezidențe artistice România Remarcabilă

Centrul Cultural Clujean, prin programul România Remarcabilă, anunță deschiderea apelului pentru rezidențe artistice în șase comunități rurale din Transilvania cu înscriere până pe 30 iunie 2023.

Patrimoniu în evoluție

Rezidențele România Remarcabilă au loc în august 2023 în șase comune din județele Cluj, Maramureș, Brașov și Alba   și se concentrează pe procese de creație participative, având ca scop investigarea identității comunităților și istoriei locale. Pornim de la patrimoniul istoric local, dar suntem atenți la contextul natural, poveștile și meșteșugurile locului,  la oameni și obiectele lor, și căutăm noi moduri de a încuraja comunitățile locale să-și cunoască și construiască identitatea.

În acest prim Call pentru artiști sunt incluse șase comune din rețeaua România Remarcabilă – Vad (CJ), Mănăstireni (CJ), Moldovenești (CJ), Bârsana (MM), Fundata (BV) și Bucium (AB) unde în etapa premergătoare, de cercetare, am identificat un potențial turistic și meșteșugăresc care merită dezvoltat local, și, mai ales,înțeles cultural. Pornim de la provocările contemporane firești ale comunităților rurale, având ca fundal o istorie importantă care se vede în monumente, case, forme, obiceiuri.

Procese actuale

Cei șase artiști sau colective de artiști ar trebui:  

 • să aibă o curiozitate antropologică spre a înțelege comunități și modul în care au evoluat;
 • să vadă mai departe de valoarea istorică a patrimoniului;
 • să caute să experimenteze noi practici de creație; 
 • să poată lucra alături de/ în jurul oamenilor din aceste comune. 

Rezidențele vor include întâlniri și sesiuni de lucru cu comunitatea. Printre mediile artistice care credem că s-ar potrivi patrimoniului și comunităților ce-l conțin, includem (fără a ne limita la) foto-video, sunet, textile, performance, teatru, dans, sculptură, new media și instalații. Ne dorim ca fiecare artist să poată lăsa o lucrare în comunitatea gazdă, dar mai importantă este experimentarea de procese noi de creație. 

Rezidența include:

 • posibilitatea de a locui sau de a vizita în luna august cele șase comunități rurale;
 • întâlniri online cu echipa proiectului pentru o introducere în medierea  culturală și în moduri de interpretare a patrimoniului;
 • întâlniri de conectare cu membrii comunității pentru a prezenta propriile practici artistice și întâlniri de lucru în comun (sub formă de ateliere de cercetare sau creație participativă);
 • o lucrare care să rămână în comunitate și care să poată fi inclusă în expoziția de final a rezidențelor;
 • disponibilitatea de a împărtăși procesele creative și de a le documenta (fotografiere/filmare);
 • un buget de până la 19.000 de lei pentru rezidențele de maxim o lună în oricare dintre comunitățile Mănăstireni (CJ), Moldovenești (CJ), Bârsana (MM), Fundata (BV) și Bucium (AB);
 • un buget de până la 41.000 de lei pentru rezidența de maxim două luni din Vad (CJ) pentru o instalație care să completeze spațiul Centrului de Interpretare a Patrimoniului într- un parcurs expozițional coerent;
 • un eveniment de final al rezidenței în comunitate alături de săteni în care să se discute procesul creativ și felurile în care poate fi valorificat în comunitate.

Artiștii se pot înscrie până pe 30 iunie prin completarea formularului de înscriere. Selecția artiștilor va fi făcută de board-ul proiectului România Remarcabilă alături de membri ai comunităților rurale.

Programul de rezidențe face parte din proiectul România Remarcabilă – Interpretarea patrimoniului cultural rural prin artă și antreprenoriat, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA, și se bazează pe accesul deschis al  artiștilor la resurse de creație, pe modalități etice de lucru, respectând demnitatea și viața privată a membrilor comunităților gazdă, încurajând comunicarea interetnică, toleranța confesională și egalitatea de gen.

Despre Centrul Cultural Clujean

Centrul Cultural Clujean este o organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare durabilă.

Centrul are 117 membri: instituții și organizații culturale, universități, asociații ale societății civile și ale mediului de afaceri, administrația locală și județeană din Cluj. Rețeaua Centrului mai include 25 de școli în Comunitatea Școlilor, 12 comune în rețeaua România Remarcabilă, 32 de orașe europene în rețeaua Culture Next și peste 60 de parteneri naționali și internaționali.

Centrul gestionează programe de dezvoltare a sectorului cultural și de creștere a impactului culturii în societate, în domeniile educație, sănătate și well-being, dezvoltare urbană și rurală.

Despre finanțatori

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Irina BĂLAN
Manager Cultural
+40 752 110 178
Centrul Cultural Clujean

Scroll to Top