Lansare proiect: România Remarcabilă – Interpretarea patrimoniului cultural rural prin artă și antreprenoriat

Centrul Cultural Clujean lansează joi, 24 noiembrie, ora 10:00, la Qub (str. Ferdinand, nr. 22-26) proiectul România Remarcabilă – Interpretarea patrimoniului cultural rural prin artă și antreprenoriat, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Muzeul Național Liechtenstein, cu implicarea rețelei Sites et Cités Remarquables de France, pe o perioadă de 18 luni.

 

Proiectul susține dezvoltarea comunităților rurale prin propunerea unei noi coordonate, inovative, de creștere, bazată pe interpretarea patrimoniului cultural rural. Patrimoniul material și imaterial constituie o resursă bogată și variată ce rămâne în continuare insuficient conservată și valorificată. Prin acest proiect ne propunem să creăm o metodologie de interpretare a patrimoniului, țintită către autoritățile locale membre ale rețelei România Remarcabilă sau cu intenția de a adera. Ne dorim ca aceasta să poată constitui o bază de creștere durabilă și sustenabilă, pornind de la patrimoniul cultural local. Pentru a dovedi că un astfel de demers este valoros și la îndemână, în cadrul proiectului va fi operaționalizat un centru de interpretare a patrimoniului, într-una dintre cele 12 comune participante.

Într-o primă etapă, de cercetare, o echipă internațională de specialiști,  compusă din experți în interpretarea patrimoniului cultural (FR), etnograf, istoric și specialist în politici culturale vor face câte două deplasări în fiecare dintre cele 12 comune incluse în proiect. În cadrul acestor vizite dorim să identificăm și să mapăm elementele de patrimoniu local (material și imaterial) care nu au fost cercetate, publicate, culese sau valorificate până în  prezent. De asemenea, aceste vizite ne vor permite să observăm in situ structura și dinamicile comunitare, dezvoltarea economică și socială reală, ceea ce credem că va constitui o premisă reală și obiectivă de analiză. Pentru elaborarea metodologiei de interpretare a patrimoniului se va ține cont de elementele cele mai specifice ale fiecărei localități. 

Va urma o etapă de formare în care concluziile cercetării vor fi transpuse în propuneri de revitalizare comunitară pornind de la patrimoniul cultural. Partenerii de la Muzeul Național Liechtenstein vor susține cursuri de antreprenoriat cultural care să impulsioneze valorificarea corectă a produselor culturale locale. De asemenea, reprezentanți ai rețelei franceze Sites et Cités Remarquables de France vor organiza sesiuni de training și transfer de cunoștințe către comunitățile locale reprezentate de autoritățile locale, personalul Centrelor de Informare Turistică și facilitatorilor comunitari  în care vor combina observațiile din teren cu exemple de bune practici. Operaționalizarea centrului de interpretare a patrimoniului ne propunem să ofere nu doar un exemplu, ci și stimulul necesar fiecărei localități pentru a valorifica și menține viu patrimoniul local.

Patrimoniul cultural este cel mai fidel martor al istoriei și civilizației noastre și un veritabil vector transgenerațional de informație. Doar prin intermediul patrimoniului cultural putem cunoaște esența și evoluția unei comunități și doar cunoscându-ne elementele identitare putem înțelege ce ne definește ca societate. Depozitar de încredere al memoriei personale și colective, patrimoniul cultural material mobil sau imobil, patrimoniul cultural imaterial și chiar cel senzorial spun povești minunate despre cine suntem. Consider că este o datorie să facilităm accesul la această comoară ascunsă în fiecare colț de țară, să cultivăm în deținătorii ei sentimentul de mândrie și de apartenență și să îi convingem pe tineri că practicarea unui meșteșug tradițional sau purtarea portului popular sunt la fel de „cool” ca orice preocupare pe care o au ei în prezent.

(Crina Mareș, manager program România Remarcabilă)

În ciuda fragilității sale prezente, patrimoniul poate constitui nu doar un liant comunitar peste generații ci și o sursă de inspirație pentru artiștii interesați să-l traducă într-un limbaj artistic contemporan. În cadrul proiectului sunt programate 6 rezidențe artistice centrate pe o relație colaborativă cu comunitatea, cu scopul de a documenta realități locale. Considerăm că este o oportunitate unică pentru ca artiști contemporani să contribuie la noi forme de  expresie în interpretarea patrimoniului. Rezidențele vor avea o durată de 2-4 săptămâni și  vor include 6 artiști din medii diferite.

Proiectul România Remarcabilă – interpretarea patrimoniului cultural rural prin artă și antreprenoriat este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni, în intervalul noiembrie 2022-aprilie 2024, iar valoarea totală nerambursabilă a acestuia este de 983.000 lei (198.670,14 euro).

Evenimentul care închide proiectul este lansarea propriu-zisă a centrului ce va relata povestea comunei într-un mod dinamic și atractiv. Folosind în mod inovativ new media, arta contemporană și tehnici de interpretare a patrimoniului ne dorim ca acest spațiu să devină un factor de coagulare comunitară și un punct de promovare a inițiativelor locale. 

Crina Mareș
Manager România Remarcabilă
crina@cccluj.ro

Despre Centrul Cultural Clujean

Centrul Cultural Clujean este o organizație neguvernamentală pentru dezvoltare culturală și urbană. Misiunea Centrului este de a mobiliza cultura, în parteneriat cu alte sectoare, pentru a contribui atât la transformarea socială, cât și la dezvoltarea urbană.

Despre finanțatori
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Scroll to Top