Valea Viilor

(județul Sibiu)

Biserica fortificată gotică și întregul sit rural din Valea Viilor sunt incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

De-a lungul timpului români, saşi şi secui au convieţuit în Valea Viilor, una din cele 6 localităţi din judeţul Sibiu incluse în reţeaua Ecomuzeului Regional.

Ecomuzeul Valea Viilor cuprinde cinci gospodării care şi-au păstrat aspectul original, cu grădini şi curţi amenajate în mod tradiţional.

Nu întâmplător comuna a fost considerată la un moment dat unul dintre cele mai frumoase sate din România. Biserica fortificată Sfântul Petru, construită pe locul unei foste bazilici romanice în secolul al XIV-lea este vizitată de o mulțime de turiști.

Anual se desfășoară în localitate festivalului dedicat compozitorului Marțian Negrea, cel care, prin suita simfonică Poveşti din Grui, redă traiul oamenilor, cu activităţile lor zilnice, obiceiurile şi tradiţiile păstrate și astăzi vii.

Biserica fortificată

Localitatea a fost menţionată pentru prima dată în secolul al XIII-lea, odată cu colonizarea saşilor în zonă. Biserica fortificată a fost construită în secolul al XIV-lea și se află din anul 1999 pe lista monumentelor UNESCO. Există dovezi care indică faptul că a fost ridicată pe locul unui alt lăcaș de cult și, pentru a proteja comunitatea de atacurile mongole de la început de secol XV, a fost ulterior fortificată. Zidurile sale de apărare, cu metereze și guri de aruncare, se înalță la 7 metri deasupra solului. Valea Viilor este una dintre cele șapte așezări rurale săsești din Transilvania, cu biserici fortificate, care au fost declarate patrimoniu universal UNESCO.

Exodul sașilor

Înainte de perioda comunistă, în Valea Viilor locuiau 800 de sași, dar până în prezent numărul lor a scăzut la trei, potrivit localnicilor. Majoritatea sașilor și-au părăsit casele după 1989, când unele surse spun că o jumătate de milion de sași transilvăneni au emigrat în Austria și Germania. Sașii au fost colonizați în Transilvania în secolul al XIII-lea pentru a apăra granițele, dar și datorită abilităților lor în domeniul mineritului și eficienței economice a comunităților lor. Influența lor culturală a fost una puternică, iar exodul spre vestul Europei, de la finalul secolului XX, este considerată o pierdere ireparabilă.

Compozitorul Marțian Negrea

Unul dintre cei mai mari compozitori şi profesori de muzică români ai secolului trecut, Marțian Negrea, s-a născut în 1893 la Valea Viilor. A studiat la Akademie für Musik und darstellende Kunst din Viena, iar în lucrările sale a combinat elemente specifice gândirii impresioniste franceze şi postromantismului german, cu melosul popular românesc. Este autorul mai multor lucrări de teorie muzicală, printre care și al unui Tratat de Armonie (1958). A compus suita simfonică „Povești din Grui”.

Sate componente: Motiș și Valea Viilor (reședința).

inapoi la localități