Selectează o Pagină
Sites & Cités remarquables de France (Situri și Localități remarcabile din Franța) desfășoară o acțiune globală, politică și tehnică, urbanistică și economică, socială și culturală.

Creată în 2000 pentru a reuni orașele și comunele ce poartă denumirea protejată de „Situri patrimoniale remarcabile” și orașele și țările semnatare ale convenției „Oraș și Țară a artei și a istoriei”.

Sites & Cités remarquables de France constituie:

  • o rețea de peste 230 de aderenți de toate mărimile;
  • o platformă pentru schimburi de competențe, experiențe și întrebări în domeniile patrimoniului și al urbanismului (protecție, gestiune, mediere și valorificare) la nivel național și internațional;
  • un spațiu de consultanță, expertiză și ajutor pentru colectivități în ceea ce privește strategiile de acțiune, metodele și instrumentele;
  • un centru de resurse, ce asigură consiliere juridică și tehnică cu privire la politicile patrimoniale și instrumentele acestora;
  • un reprezentant și agent al colectivităților în fața instanțelor naționale și adunărilor parlamentare cu parteneriate puternice și diverse (Ministerul tranziției ecologice și solidare, Ministerul Culturii, Ministerul Europei și al Afacerilor Externe, Casa de depozite și împrumuturi, Regiuni…);
  • un câmp de acțiune foarte extins, incluzând: seminarii, cursuri de formare și ateliere pentru aleși și tehnicieni ai colectivităților și ai instituțiilor, comisii și grupuri de lucru, pe teme actuale (patrimoniu și dezvoltare durabilă, gestiune și fiscalitate a patrimoniului, medierea patrimoniului, reconversia patrimoniului, patrimoniu și turism, cunoașterea patrimoniului…);
  • o asociație ce dezvoltă parteneriate și schimburi cu numeroși alți actori ai patrimoniului: ARF (Asociația Regiunilor din Franța), APVF (Asociația Micilor Orașe din Franța), UNESCO, AMF, Fundația patrimoniului, Patrimoniu-Mediu…

www.sites-cites.fr