România Remarcabilă susține dezvoltarea locală prin cultură și valorificarea patrimoniului fiecărei comunități membre.

Criterii de participare la rețea:

● motivație de a lucra cu patrimoniul și cultura ca factori de dezvoltare locală;
● capacitate de a se implica activ la acțiunile rețelei;
● motivația de a se conecta cu alte localități cu interese și profile similare, din România și din Franța;
● noi criterii vor fi stabilite pe măsură ce proiectul evoluează.

Beneficiile localităților membre:

● acces la consultanță și formare pentru procese de dezvoltare locală;
● promovare și vizibilitate;
● acces la întâlnirile și conferințele rețelei;
● participarea la un eveniment anual în cadrul unei campanii turistice naționale;
● reprezentare și promovare la târguri naționale și internaționale de patrimoniu și turism;
● acces la oportunități de înfrățire cu localități din Franța;
● sprijin pentru înființarea unor centre de mediere culturală și turistică în localitățile membre.

Responsabilitățile localităților membre:

• desemnarea unui responsabil de proiect din cadrul administrației locale;
• participarea la cel puțin unul dintre evenimentele anuale ale rețelei;
• achitarea unei taxe anuale*

*Pentru comunele pilot, nu este prevăzută taxă de membru în primii doi ani!